• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


VMO Brno Tomkovo náměstí - demolice Provazníkova

Pozemní stavby
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR + Statutární město Brno
 • Název projektu: I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí – demolice Provazníkova 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63 a 61
 • Cena díla: 5,9 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 10/2019 - 01/2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Bike point Mokrá

Pozemní stavby
 • Investor: Obec Mokrá Horákov
 • Název projektu: Bike point Mokrá - Horákov
 • Cena díla: 1,4 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 10/2017 – 06/2018
 • Dodavatel zhotovitele: IDPS s.r.o.

VMO Tomkovo náměstí

Pozemní stavby
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Název projektu: I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí – demolice domů Provazníkova 77 a 79
 • Cena díla: 2,5 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 07/2018 – 09/2018
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

NAŠE SLUŽBY