• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


Kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Inženýrské stavby
  • Investor Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
  • Cena díla: 58.709.383 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 09/2018 – 09/2019
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.

Kanalizace Budkovice

Inženýrské stavby
  • Investor Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice
  • Cena díla: 35.709.709 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 09/2018 – 09/2019
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + COLAS CZ, a.s. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY