• Inženýrské, dopravní a pozemní stavby


Most Moravský Písek

Dopravní stavby
  • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/54 Moravský Písek, oprava mostu ev. č. 54-020
  • Cena díla: 5.578.822 bez DPH
  • Termín plnění: 06/2018 – 09/2018 uvedení do provozu
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.

Komunikace a kanalizace Drnovice

Dopravní stavby
  • Investor Obec Drnovice
  • Název projektu: Vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace v obci Drnovice – části Ve Třešních a U Černého Křížku – Šípalka
  • Cena díla: 17.849.593 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 04/2018 – 10/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + Přemysl Veselý, s.r.o. + POHL cz, a.s.

NAŠE SLUŽBY