• Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Název projektu: Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
  • Cena díla: 58.709.383 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2018 – 2020
  • Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. + IDPS s.r.o. + POHL cz, a.s.
 

Kanalizace Řeznovice - Hrubšice


NAŠE SLUŽBY