Jaroslav je absolventem fakulty stavební na VUT v oboru pozemní stavitelství. Své znalosti si doplnil na seminářích zabývajícími se rozpočtováním a projektováním v CAD programech.
Ve své dosavadní praxi se zabýval přípravou projektů, rozpočtováním a projektováním v prostředí Autocad a Cadcon. V těchto činnostech pokračuje i na své současné pracovní pozici.
Podílel se na realizaci štoly Dvorského Polní v Brně.

NAŠE SLUŽBY