• Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Název projektu: I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí – demolice domů Provazníkova 77 a 79
  • Cena díla: 2.580.818 Kč bez DPH
  • Termín plnění: 07/2018 – 09/2018
  • Zhotovitel: IDPS s.r.o.
 

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY