Aktuálně jsou již na stavbě SIMU splněny 3 postupové termíny vyplývající ze smlouvy o dílo.

 

Jsou provedeny práce na zajištění stavební jámy, a to kombinací záporového pažení, pilotových stěn a stříkaných betonů. Je provedeno pilotové založení stavby a veškeré zemní práce tak, abychom mohli pokračovat ve výstavbě. Pod hlavní budovou jsou již provedeny a dokončují se vrty pro tepelné čerpadla, včetně jejich vystrojení, a to celkem 42 vrtů délky 150m/1 vrt. V současné době se realizují železobetonové konstrukce podzemních pater objektu. Současně s monolitickými konstrukcemi jsou prováděny práce na kanalizačních přípojkách a další drobné související práce. Věříme, že nám vlídné počasí umožní postupovat v realizaci díla stejně jako doposud.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY