Realizujeme odkanalizování místních částí města Ivančice, kde vybudujeme novou kanalizaci, která odvede splaškové vody do zmodernizované čistírny odpadních vod v Ivančicích.

 

Realizujeme odkanalizování místních částí města Ivančice, kde vybudujeme novou kanalizaci, která odvede splaškové vody do zmodernizované čistírny odpadních vod v Ivančicích.


NAŠE SLUŽBY