Kanalizace Budkovice

Více zde »

Kanalizace Řeznovice - Hrubšice

Více zde »

Novinky a aktuality

 • SIMU – Komplexní simulační centrum

  SIMU – Komplexní simulační centrum

  K dnešnímu dni byl na stavbě SIMU splněn další postupový milník spočívající v realizaci monolitických konstrukcí. 

 • IDPS podepsala smlouvu s Městem Ivančice na opravu dešťových kanalizací

  IDPS podepsala smlouvu s Městem Ivančice na opravu dešťových kanalizací

  Společnost IDPS s.r.o. uzavřela Smlouvy o dílo na další investici Města Ivančice - Oprava stávajících dešťových kanalizací v Budkovicích a Řeznovicích+Hrubšicích. Předpoklad zahájení prací 05/2019.

 • Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

  Splašková kanalizace Budkovice - pokračujeme s výstavbou kanalizačních stok a přípojek v místních komunikacích. Zahájili jsme práce na hlavní stoce A v krajské komunikaci.

 • SIMU – Komplexní simulační centrum

  SIMU – Komplexní simulační centrum

  Na stavbě SIMU nyní probíhají práce na železobetonových monolitických konstrukcích.

 • Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice - Hrubšice

  I přes zvýšenou hladinu řeky Jihlavy se nám podařilo provést výkop ve složitých základových poměrech (zvodnělé štěrkopískové podloží v těsné blízkosti řeky) a osazení ČS 01 v Řeznovicích. 

 • IDPS hrdým partnerem Městského divadla

  IDPS hrdým partnerem Městského divadla

  Společnost IDPS s.r.o. se stala hrdým partnerem Městského divadla v Brně a zařadila se tak po bok dalších partnerů, kteří se podílejí na chodu této příspěvkové organizace.

 • FAST JOB DAY

  FAST JOB DAY

  V úterý dne 19. 2. 2019 se naše společnost zúčastní Dne pracovních příležitostí – FAST JOB DAY, kde se zástupci naší společnosti osobně setkají se studenty FAST VUT. Těšíme se na osobní setkání s našimi potencionálními kolegy či kolegyněmi.

 • SIMU – Komplexní simulační centrum

  SIMU – Komplexní simulační centrum

  Aktuálně jsou již na stavbě SIMU splněny 3 postupové termíny vyplývající ze smlouvy o dílo.

 • Kanalizace Budkovice, Řeznovice Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice Hrubšice

  V podzimních měsících loňského roku jsme úspěšně provedli na projektech výstavby kanalizace..

 • SIMU

  SIMU

  26. 9. Proběhlo slavnostní zahájení stavby a položení základního kamene SIMU.

 • Simu

  Simu

  29.6. byla slavnostně podepsána smlouva o díla na výstavbu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity.

 • Drnovice

  Drnovice

  V Obci Drnovice realizujeme výstavbu komunikací a inženýrských sítí pro umožnění výstavby nových RD.

 • VMO

  VMO

  Na ulici Provazníkově připravujeme demolicí území pro stavbu dalšího úseku VMO Brno - mimoúrovňové křižovatky, která přemostí Tomkovo náměstí a zlepší dopravní situaci v této části Brna

 • Kanalizace Budkovice, Řeznovice a Hrubšice

  Kanalizace Budkovice, Řeznovice a Hrubšice

  Realizujeme odkanalizování místních částí města Ivančice, kde vybudujeme novou kanalizaci, která odvede splaškové vody do zmodernizované čistírny odpadních vod v Ivančicích.

Buď v týmu

Do našeho týmu hledáme neustále nové členy. Zajímá tě více?

chci vědět více

NAŠE SLUŽBY